Rørlegger Oslo

Pusse opp bad i Oslo

📞 21 40 37 10

Alkohol- och drogpolicy

Velkommen til vår side om drogpolicy. Det er viktig for oss å skape et trygt, produktivt og positivt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. For å sikre dette, har vi innført en streng politikk rundt bruk av narkotika og andre rusmidler.

Mål

Vårt primære mål er å:

  • Sikre et rusfritt arbeidsmiljø.
  • Beskytte alle ansattes helse og sikkerhet.
  • Opprettholde vår organisasjons integritet og omdømme.

Policyinnhold

  1. Nulltoleranse: Vi har nulltoleranse for bruk, besittelse, distribusjon eller salg av ulovlige rusmidler eller narkotika på arbeidsplassen.

  2. Alkohol: Forbruk av alkohol er ikke tillatt under arbeidstiden eller på arbeidsplassen, med mindre det er en spesiell anledning godkjent av ledelsen.

  3. Medisiner: Ansatte som tar medisiner som kan påvirke deres evne til å utføre jobben sin trygt, skal informere sin nærmeste leder.

  4. Testing: Vi forbeholder oss retten til å utføre narkotikatesting basert på rimelig mistanke eller som en del av regelmessige kontroller.

  5. Konsekvenser: Brudd på denne policyen vil føre til umiddelbare disiplinære tiltak, inkludert mulig oppsigelse.

Støtte og ressurser

Vi anerkjenner at avhengighet er en sykdom, og vi ønsker å støtte de som sliter. Ansatte som selv identifiserer et problem med narkotika eller alkohol oppfordres til å søke hjelp. Vi vil støtte gjenopprettingsprosessen gjennom vår hjelpeordning for ansatte.

Ansvar

  • Ledelsen: Skal sørge for at alle ansatte forstår og overholder denne policyen.
  • Ansatte: Har et ansvar for å komme til jobb rusfri og informere ledelsen om potensielle brudd på denne policyen.

Oppdateringer

Denne policyen kan bli oppdatert med jevne mellomrom for å reflektere endringer i lovgivning eller organisasjonsbehov.

Kontakt

Har du spørsmål eller bekymringer angående vår drogpolicy, vennligst kontakt vår HR-avdeling på post@oslosrørlegger.no eller telefon 21 40 37 10.

Tilbud / rådgiving

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ring oss nå

+47 21 40 37 10

Ring nå (24/7)